بازیابی اشتراک


از طریق این بخش می‌توانید اکانت های خریداری شده خود را بازیابی کنید.
برای بازیابی کافی است که آدرس ایمیل و یا شماره تلفن خود را وارد کنید و پس از آن ایمیلی حاوی تمامی اکانتهای خریداری شده‌تان را دریافت خواهید کرد.